Vinmonopolets holdningskampanjer

Ikkje kjøp alkohol til mindreårige – film 2

228 Visninger
6. desember 2013
Den viktigaste kjelda mindreårige ungdommar har til alkohol, er eldre venner og søsken. Og mange av langarane aner ikkje kor alvorlege konsekvensane av å kjøpe alkohol til mindreårige kan vere. Vi vil få folk til å tenkje seg om ein gong til.

Her er den eine av våre to nye kampanjefilmar. Denne tek for seg ”søskenlanging”. Den andre filmen handlar om vennelanging. Den kan du sjå på vennelanging.no eller på Facebook-sida vår.

VURDERING

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star